Te Rereatukahia Marae

Te Rereatukahia Marae

Te Rereatukahia Marae is predominantly associated with the Clark, Bluegum, Cook, Samuels & Wharekawa families of Katikati.

It is located on Rereatukahia Pa Road, Katikati, Tauranga, New Zealand.

Google Map

Tamawhariua, the Wharenui (Meeting House) of Te Rereatukahia.

Whakahinga, the Wharekai (Dining Hall) of Te Rereatukahia.

 

.The Urupa (Maori Cemetery) of Te Rereatukahia is named Tutaetaka.

 

Ko Te Rereatukahia te Marae Te Rereatukahia is the Marae
Ko Tamawhariua te Wharenui Tamawhariua is the Meeting House
Ko Whakahinga te Wharekai Whakahinga is the Dining Hall
Ko Tutaetaka te Urupa Tutaetaka is the Cemetery
Ko Uretara te Awa Uretara is the River
Ko Tauranga te Moana Tauranga is the Harbour
Ko Mauao te Maunga Mauao is the Mountain
Ko Ngai Tamawhariua te Hapu Ngai Tamawhariua is the Sub-Tribe
Ko Ngai Te Rangi te Iwi Ngai Te Rangi is the Tribe
Ko Mataatua te Waka Mataatua is the Canoe
Ko Rangihouhiri te Tupuna Rangihouhiri is the Ancestor